web analyticsChannel List of Vinasat 1 / 2 at 132 East

Channel list of Vinasat 1/2 KU band at 132 East as received by me
Location: Andhra Pradesh , South India

Scanning 10966 H 28800… 60%
– VTC HD3 (TV)
– VTC HD2 (TV)
– VTC HD1 (TV)
– VTC3 HD (TV)
– ITV HD (TV)
– FOX PLUS HD (TV)
– STARMOVIES HD (TV)
– HBO HD (TV)
– AXN HD (TV)
– DISCOVERY HD (TV)
– FASHIONTV HD (TV)
– DISNEY CHANNEL HD (TV)
– WARNERTV HD (TV)
– VTV3 HD (TV)
– VTV6 HD (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11006 H 28800… 60%
– VTC 1 (TV)
– VTC 2 (TV)
– VTC 3 (TV)
– VTC 4 (TV)
– VTC 5 (TV)
– VTC 6 (TV)
– VTC 7 (TV)
– VTC 8 (TV)
– VTC 9 (TV)
– VTC 10 (TV)
– VTC 11 (TV)
– VTC 12 (TV)
– iTV (TV)
– VTC 14 (TV)
– VTC 16 (TV)
– VTV 1 (TV)
– VTV 3 (TV)
– QPVN (TV)
– VNK SHOPPING (TV)
– NGHE AN (TV)
– HTV 7 (TV)
– VOV 1 (Radio)
– VOV 3 (Radio)
– VINH LONG 1 (TV)
– HA NOI 1 (TV)
– QTV1 (TV)
– THANH HOA AUDIO (Radio)
– VUNG TAU AUDIO (Radio)
– NGHE AN AUDIO (Radio)
– LAM DONG AUDIO (Radio)
– QUANG NINH AUDIO (Radio)
– QTV3 (TV)
– SCTV 10 (TV)
– SCJ (TV)
– STARMOVIES (TV)
– HBO (TV)
– JOYFM (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11046 H 28800… 60%
– SSU (Data)
– HD SSU (Data)
– QTV1 (TV)
– KBS WORLD (TV)
– K+1 (TV)
– SCTV1 (TV)
– SCTV7 (TV)
– SCTV9 (TV)
– HTV7 (TV)
– LET’S VIET (TV)
– CARTOON NETWORK (TV)
– ANIMAL PLANET (TV)
– CNN (TV)
– CHANNEL NEWS ASIA (TV)
– NHK WORLD TV (TV)
– K+NS (TV)
– TLC (TV)
– THUAN VIET (TV)
– K+PC (TV)
– ANTV (TV)
– K+PM (TV)
– SX2 SSU (Data)
– EPG (Data)
– STB Opentech (Data)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11118 H 7599… 0%
No channels found!

Scanning 11132 H 9599… 59%
– CINEMAX (TV)
– CARTOON NETWORK (TV)
– DISNEY CHANNEL (TV)
– FASHIONTV (TV)
– FOX SPORTS (TV)
– STARSPORT (TV)
– ANIMAL PLANET (TV)
– DISCOVERY (TV)
– BLOOMBERG (TV)
– BBC WORLD (TV)
– KBS WORLD (TV)
– SCREEN RED (TV)
– AN NINH TV (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11162 H 3999… 59%
[Scanned in 00:10]

Scanning 11470 H 23200… 60%
– TTXVN (TV)
– VOV TV (TV)
– PHU THO (TV)
– VTV2 (TV)
– HA GIANG (TV)
– YEN BAI (TV)
– HUNG YEN (TV)
– TUYEN QUANG (TV)
– THAI NGUYEN (TV)
– HOA BINH (TV)
– THU NGHIEM 1 (TV)
– BAC NINH (TV)
– HA NOI 2 (TV)
– HAI PHONG (TV)
– NINH BINH (TV)
– THANH HOA (TV)
– QUANG NGAI (TV)
– GIA LAI (TV)
– NINH THUAN (TV)
– LAM DONG (TV)
– BEN TRE (TV)
– BINH THUAN (TV)
– BINH PHUOC 2 (TV)
– DONG NAI 1 (TV)
– DONG NAI 2 (TV)
– VUNG TAU (TV)
– VINH LONG 2 (TV)
– TIEN GIANG (TV)
– TRA VINH (TV)
– AN GIANG (TV)
– KIEN GIANG (TV)
– HAU GIANG (TV)
– BINH THUAN RADIO (Radio)
– TIEN GIANG RADIO (Radio)
– NINH THUAN RADIO (Radio)
– TUYEN QUANG RADIO (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11515 H 3000… –
No Signal !

Scanning 11547 H 28500… 59%
– VTV1 (TV)
– VTV2 (TV)
– VTV3 (TV)
– VTV4 (TV)
– VTV5 (TV)
– VTV6 (TV)
– VTV9 (TV)
– VTVcab9-INFO TV (TV)
– VTVcab – Kenh 17 (TV)
– VTV DANANG (TV)
– MTV (TV)
– BBC WORLD NEWS (TV)
– VTVcab3-THETHAOTV (TV)
– HANOI 1 (TV)
– VTVcab8-BIBI (TV)
– VTVcab10-O2 TV (TV)
– VTVcab7-D DRAMAS (TV)
– VTVcab16-BONGDATV (TV)
– VOV1 RADIO (Radio)
– VOV3 RADIO (Radio)
– VOV2 RADIO (Radio)
– DISNEY CHANNEL (TV)
– EPG (Data)
– SX2 SSU TEST (Data)
– STB Opentech (Data)
[Scanned in 00:13]

Scanning 11587 H 28800… 59%
– VTVcab1-GIAITRITV (TV)
– VTVcab2-PHIMVIET (TV)
– HTV9 (TV)
– BTV2 (TV)
– VTV CANTHO1 (TV)
– SCTV5 (TV)
– TODAY TV (TV)
– MAX (TV)
– DIVA UNIVERSAL (TV)
– VINH LONG 1 (TV)
– VNEWS TTXVN (TV)
– EUROSPORT NEWS (TV)
– VTVcab6-HAY TV (TV)
– SCTV2-YAN TV (TV)
– VTVcab5-ECHANNEL (TV)
– VTVcab12-STYLE TV (TV)
– AUSTRALIA NETWORK (TV)
– SSU (Data)
– EPG (Data)
[Scanned in 00:02]

Scanning 11627 H 28800… 59%
– AXN (TV)
– HBO (TV)
– STAR MOVIES (TV)
– EUROSPORT (TV)
– STAR SPORTS (TV)
– FOX SPORTS (TV)
– NGC (TV)
– DISCOVERY (TV)
– CHANNEL V (TV)
– STAR WORLD (TV)
– DISNEY JUNIOR (TV)
– CNBC (TV)
– TV5 MONDE (TV)
– FASHION (TV)
– HANOI 2 (TV)
– SCTV PHIMTONGHOP (TV)
– VTVcab15-INVESTTV (TV)
– VTC10 (TV)
– HTV2 (TV)
– HD SSU (Data)
– EPG (Data)
[Scanned in 00:03]

Scanning 11667 H 30000… 59%
– HD SSU (Data)
– K+1 HD (TV)
– K+NS HD (TV)
– HBO HD (TV)
– AXN HD (TV)
– STAR MOVIES HD (TV)
– FOX SPORTS PLUS (TV)
– NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD (TV)
– DISCOVERY HDWORLD (TV)
– VTV3 HD (TV)
– K+PM HD (TV)
– EPG (Data)
[Scanned in 00:03]

Video Channels: 173
Radio Channels: 15
Data Channels: 14
Total: 202
Leave a Reply

Your email address will not be published.a © 2017 Frontier Theme