web analyticsChinasat 6B channel List 115 E November 2013

Here is latest Channels List from Chinasat 6B at 115 degree east as on 1st November 2013

Currently received 47 Tps from Chinasat 6b

Scanning 3513 H 9999… 79%
[Scanned in 00:11]

Scanning 3547 H 3699… 80%
– IP/DVB Service (0x384) (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3602 V 27500… 79%
– DuShu (TV)
– KaoShiZaiXian (TV)
– CheMi (TV)
– YouYouBaoBei (TV)
– HuanQiuLvYou (TV)
– XinYuLe (TV)
– ShouCangTianXia (TV)
– ShiDaiMeiShi (TV)
– JiaTingJianKang (TV)
– ShiDaiFengShang (TV)
– BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3641 V 27500… 80%
– ShiDaiJiaJu (TV)
– ShiDaiChuXing (TV)
– SiHaiDiaoYu (TV)
– KuaiLeChongWu (TV)
– JiaJiaGouWu (TV)
– DianZiTiYu (TV)
– DieShi (TV)
– ZhiYeZhiNan (TV)
– KuaiLeGouWu (TV)
– JiaTingLiCai (TV)
– YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3681 V 27500… 81%
– ZhongGuoQiXiang (TV)
– ZhengQuanZiXun (TV)
– ShuMaShiDai (TV)
– RenWu (TV)
– JiaYouGouWu (TV)
– HuanQiuGouWu (TV)
– CaiFuTianXia (TV)
– JiaZheng (TV)
– YouGouWu (TV)
– ShiShangGouWu (TV)
– FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3711 H 10920… 83%
– FJTV (TV)
– FJ-XW (Radio)
– FJ-JJ (Radio)
– FJ-DS (Radio)
– FJ-YY (Radio)
– FJ-DN (Radio)
– FJ-JT (Radio)
– XM_WSGN_SX (TV)
– ÃÅ—Î (Radio)
– Þ¼» (Radio)
– ÃÅ®hÀ¬ (Radio)
– öϬÉø (Radio)
– 鹪²¥ (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3731 H 10720… 81%
– PhoM (TV)
– PhoC (TV)
– PhoI (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3741 V 27500… 83%
– CMC (TV)
– HD (TV)
– CHC (TV)
– MOTION (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 3751 H 10490… 85%
– hnstv (TV)
– jykaton (TV)
– hnxw (Radio)
– hnjt (Radio)
– hnjj (Radio)
– hnwy (Radio)
– hnxc (Radio)
– hnly (Radio)
– hnyy (Radio)
– jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3781 V 27500… 85%
– CCTV6 HD (TV)
– Qipai (TV)
– DONGMAN (TV)
– ZHONG HUA MEI SHI (TV)
– Pingyu (TV)
– FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3797 H 6929… 85%
– GZTV (TV)
– GZ-XWZHGB (Radio)
– GZ-JJGB (Radio)
– GZ-YYGB (Radio)
– GZ-JTGB (Radio)
– GZ-DSGB (Radio)
– GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3809 V 5999… 81%
– CQTV (TV)
– Xinwen (Radio)
– Yinyue (Radio)
– Jiaotong (Radio)
– Jingji (Radio)
– Dushi (Radio)
– Gushi (Radio)
– Audio7 (Radio)
– Audio8 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3810 H 8799… 85%
– OTV6 (TV)
– SBN (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3817 H 3167… 84%
No channels found!

Scanning 3826 V 6779… 83%
– ZJTV (TV)
– ZJBC1 (Radio)
– ZJBC2 (Radio)
– ZJBC3 (Radio)
– ZJBC4 (Radio)
– ZJBC5 (Radio)
– ZJBC6 (Radio)
– ZJBC7 (Radio)
– ZJBC8 (Radio)
– RS232 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3836 V 5399… 82%
– ShanDongTV (TV)
– SDRenMin (Radio)
– SDJingJi (Radio)
– SDShengHuo (Radio)
– SDWenYi (Radio)
– SDJiaoTong (Radio)
– SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3841 H 27500… 86%
– CCTV 1 (TV)
– CCTV 2 (TV)
– CCTV 7 (TV)
– CCTV 10 (TV)
– CCTV 11 (TV)
– CCTV 12 (TV)
– CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3848 V 5949… 83%
– SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3856 V 4419… 84%
– Henan TV (TV)
– HN Radio1 (TV)
– HN Radio2 (TV)
– HN Radio3 (Data)
– HN Radio4 (TV)
– HN Radio5 (TV)
– HN Radio6 (Data)
– HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3863 V 4800… 82%
– Ningxia TV (TV)
– Ningxia Jtong (Radio)
– Ningxia XWen (Radio)
– Ningxia Dshi (Radio)
– Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3873 V 9079… 83%
– SXTVS (TV)
– NLTV (TV)
– SX-JiaoTong-BC (Radio)
– SX-NC/SY-BC (Radio)
– SX-DuShi-BC (Radio)
– SX-YinYue-BC (Radio)
– SX-XiQu-BC (Radio)
– SX-JingJi-BC (Radio)
– SX-QingShao-BC (Radio)
– SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3882 H 27500… 87%
– CCTV 3 (TV)
– CCTV 5 (TV)
– CCTV 6 (TV)
– CCTV 8 (TV)
– CCTV 14 (TV)
– CCTV 13 (TV)
– CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3887 V 4340… 83%
– SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3894 V 4419… 83%
– JXTV1 (TV)
– JXTV2 (TV)
– JXTV3 (TV)
– JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3904 V 9299… 83%
– scgb2 (Radio)
– scgb5 (Radio)
– scgb4 (Radio)
– scgb3 (Radio)
– scgb6 (Radio)
– scgb1 (Radio)
– scgb10 (Radio)
– scgb13 (Radio)
– kangba (TV)
– sichuan (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3915 V 6399… 81%
– GSTV (TV)
– GSBC1 (Radio)
– GSBC2 (Radio)
– GSBC3 (Radio)
– RS232 (Data)
– GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3922 H 27500… 86%
– пƶ¯Âþ (TV)
– ÖÐѧÉú (TV)
– ˵ÎÄâÖ (TV)
– ÎÄÎﱦ¿â (TV)
– Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3931 V 8839… 82%
– Ahtv Service (TV)
– Nameless 3931_10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3942 V 5949… 81%
– Tianjin TV (TV)
– TJWENYI (Radio)
– TJBINHAI (Radio)
– TJWDCS (Radio)
– TJXINWEN (Radio)
– TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3952 H 11410… 84%
– GXTV (TV)
– SZTV (TV)
– Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3952 V 9519… 83%
– BTV KAKU (TV)
– BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3963 H 3571… 83%
– DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3972 H 9999… 84%
– JSWS (TV)
– Audio01 (Radio)
– Audio02 (Radio)
– Audio03 (Radio)
– Audio04 (Radio)
– Audio05 (Radio)
– Audio06 (Radio)
– Audio07 (Radio)
– Audio08 (Radio)
– Audio09 (Radio)
– Audio10 (Radio)
– JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3981 V 27500… 84%
– »·ÇòÆæ¹Û (TV)
– ·¢ÏÖÖ®Âà (TV)
– ÀϹÊÊ (TV)
– Êé»­ (TV)
– ÑëÊÓÌÇò (TV)
– ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
– Å®ÐÔʱÉÐ (TV)
– ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
– ÏÖ´úÅ®ÐÔ (TV)
– ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4002 H 27495… 85%
– CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4021 V 27500… 83%
– ÔçÆÚÌÓý (TV)
– ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
– ÀÏÄê¸ (TV)
– ³ÇÊÐÉè (TV)
– ÎäÊõÊÀç (TV)
– ¸ß¶û·ò (TV)
– Ó¢Ó︵¼ (TV)
– ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4041 H 27500… 82%
– ¶«·¡¿µ (TV)
– ¶«·²¾ (TV)
– —®÷² (TV)
– «¼Êµ (TV)
– ©Ï··™ (TV)
– ¾¢±Ìå©t (TV)
– ¶«·ÀӔⰠ(TV)
– ¶þ—ª³¡ (TV)
– ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4061 V 27500… 83%
– µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
– ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
– ¹ú·À¾üÊ (TV)
– ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
– »³¾É¾ç³¡ (TV)
– ·çÔÆãÇò (TV)
– ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
– ·çÔƾ糡 (TV)
– µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
– ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4082 H 27500… 82%
– ·¤¬ÌÞµØ (TV)
– »¶—¦¾³¡ (TV)
– ¶¼Ð¾³¡ (TV)
– ¼«Ùû³µ (TV)
– Á¦®hÀ¬ (TV)
– ߲Ϸ¾ (TV)
– É«µµÀ (TV)
– ¶«·’”ï (TV)
– Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4101 V 27500… 83%
– CCTV1-HD (TV)
– CCTV-5+ (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4117 H 21370… 82%
– CCTV 4A (TV)
– CCTV News (TV)
– CCTV F (TV)
– CCTV E (TV)
– CCTV R (TV)
– CCTV A (TV)
– CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4142 V 27500… 82%
– ÆûĦ (TV)
– ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
– ÀºÇò (TV)
– ö¦± (TV)
– ÁôѧÊÀç (TV)
– ÀæÔ° (TV)
– ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
– ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
– DVÉú»î (TV)
– ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4149 H 6148… 80%
– HubeiTV (TV)
– hubei1 (Radio)
– hubei2 (Radio)
– hubei3 (Radio)
– hubei4 (Radio)
– hubei5 (Radio)
– hubei6 (Radio)
– hubei7 (Radio)
– hubei8 (Radio)
– hubei9 (Radio)
– hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4159 H 8680… 81%
– ¾¼ (Radio)
– » (Radio)
– ¦Û” (Radio)
– ²Ø© (Radio)
– CHINIC 8010 (TV)
– CHINIC 8010 (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4172 H 9199… 81%
– NMTV-H (TV)
– NMTV-M (TV)
– nmmenghan513 (Radio)
– nmjiaotong (Radio)
– nmlvye (Radio)
– nmpinshu (Radio)
– nmyinyue (Radio)
– jingji (Radio)
– HMMY (Radio)
– HMHY (Radio)
– AMMY (Radio)
– AMHY (Radio)
– XMMY (Radio)
– XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4177 V 18000… 80%
– ZY1 stereo (Radio)
– ZY2 stereo (Radio)
– ZY3 stereo (Radio)
– ZY4 stereo (Radio)
– ZY5 stereo (Radio)
– ZY6 stereo (Radio)
– ZY7-1 stereo (Radio)
– ZY8 stereo (Radio)
– ZY9 stereo (Radio)
– ZY10 stereo (Radio)
– ZY11 stereo (Radio)
– ZY12 stereo (Radio)
– ZY13 stereo (Radio)
– ZY14 stereo (Radio)
– ZY15 stereo (Radio)
– ZY16 stereo (Radio)
– ZY17 stereo (Radio)
– ZY18 stereo (Radio)
– ZY7-2 stereo (Radio)
– L Rdjy (Radio)
– GJ L1R2 (Radio)
– GJ L3R4 (Radio)
– GJ L5R6 (Radio)
– GJ L7R8 (Radio)
– GJ L9R10 (Radio)
– GJ L11R12 (Radio)
– GJ L13R14 (Radio)
– GJ L15R16 (Radio)
– GJ L17R18 (Radio)
– GJ L19R20 (Radio)
– GJ L21R22 (Radio)
– GJ L23R24 (Radio)
– GJ L25R26 (Radio)
– GJ L27R28 (Radio)
– GJ L29R30 (Radio)
– GJ L31R32 (Radio)
– GJ L33R34 (Radio)
– GJ L35R36 (Radio)
– GJ L37R38 (Radio)
– GJ L39R40 (Radio)
– GJ41 stereo (Radio)
– GJ42 stereo (Radio)
– GJ43 stereo (Radio)
– GJ44 stereo (Radio)
– GJ45 stereo (Radio)
– GJ46 stereo (Radio)
– GJ47 stereo (Radio)
– GJ48 stereo (Radio)
– GJ49 stereo (Radio)
– GJ50 stereo (Radio)
– Nameless 4177_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4193 V 5999… 81%
– Hebei_TV (TV)
– HEBXW (Radio)
– HEBJJ (Radio)
– HEBJT (Radio)
– HEBWY (Radio)
– HEBSH (Radio)
– HEBYY (Radio)
– HEBNC (Radio)
– HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]

TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 2

Video Channels: 173
Radio Channels: 171
Data Channels: 8
Total: 352
Leave a Reply

Your email address will not be published.a © 2017 Frontier Theme