web analyticsLatest Frequency wise Channel list from Chinasat 6B @115.5°E

Scanning 3512 H 10000 NBC-QPSK 3/4 … 75%
[Scanned in 00:11]

Scanning 3546 H 3700 NBC-QPSK 3/4 … 78%
[Scanned in 00:05]

Scanning 3600 V 27500… 81%
– Nameless 3600_302 (TV)
– Nameless 3600_301 (TV)
– Nameless 3600_307 (TV)
– Nameless 3600_304 (TV)
– Nameless 3600_306 (TV)
– Nameless 3600_305 (TV)
– Nameless 3600_303 (TV)
– Nameless 3600_310 (TV)
– Nameless 3600_309 (TV)
– Nameless 3600_333 (TV)
– Nameless 3600_308 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3640 V 27500… 81%
– Nameless 3640_320 (TV)
– Nameless 3640_332 (TV)
– Nameless 3640_317 (TV)
– Nameless 3640_315 (TV)
– Nameless 3640_316 (TV)
– Nameless 3640_311 (TV)
– Nameless 3640_314 (TV)
– Nameless 3640_312 (TV)
– Nameless 3640_319 (TV)
– Nameless 3640_313 (TV)
– Nameless 3640_318 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3680 V 27500… 80%
– Nameless 3680_328 (TV)
– Nameless 3680_327 (TV)
– Nameless 3680_329 (TV)
– Nameless 3680_330 (TV)
– Nameless 3680_331 (TV)
– Nameless 3680_321 (TV)
– Nameless 3680_325 (TV)
– Nameless 3680_326 (TV)
– Nameless 3680_323 (TV)
– Nameless 3680_324 (TV)
– Nameless 3680_322 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3706 H 4420… 79%
– FujianTV1 (TV)
– FujianRadio1 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3706 V 4420… 73%
– FujianTV1 (TV)
– FujianRadio1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3740 V 27499… 80%
– CMC (TV)
– HD (TV)
– CHC (TV)
– MOTION (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3750 H 10489… 80%
– hnstv (TV)
– jykaton (TV)
– hnxw (Radio)
– hnjt (Radio)
– hnjj (Radio)
– hnwy (Radio)
– hnxc (Radio)
– hnly (Radio)
– hnyy (Radio)
– jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3780 V 27497… 82%
– DOXTV (TV)
– CCTV6 HD (TV)
– Qipai (TV)
– DONGMAN (TV)
– ZHONG HUA MEI SHI (TV)
– Pingyu (TV)
– FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3796 H 6930… 80%
– GZTV (TV)
– GZ-XWZHGB (Radio)
– GZ-JJGB (Radio)
– GZ-YYGB (Radio)
– GZ-JTGB (Radio)
– GZ-DSGB (Radio)
– GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3807 V 6000… 77%
– Yingyue (Radio)
– Dushi (Radio)
– Jiaotong (Radio)
– Xinwen (Radio)
– Jingji (Radio)
– Gushi (Radio)
– Audio7 (Radio)
– Audio8 (Radio)
– CQTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3808 H 8800… 79%
– OTV6 (TV)
– SBN (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3816 H 3167… 78%
No channels found!

Scanning 3825 V 6780… 78%
– ZJTV (TV)
– ZJBC1 (Radio)
– ZJBC2 (Radio)
– ZJBC3 (Radio)
– ZJBC4 (Radio)
– ZJBC5 (Radio)
– ZJBC6 (Radio)
– ZJBC7 (Radio)
– ZJBC8 (Radio)
– RS232 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3834 V 5400… 78%
– ShanDongTV (TV)
– SDRenMin (Radio)
– SDJingJi (Radio)
– SDShengHuo (Radio)
– SDWenYi (Radio)
– SDJiaoTong (Radio)
– SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3840 H 27500… 82%
– CCTV 1 (TV)
– CCTV 2 (TV)
– CCTV 7 (TV)
– CCTV 10 (TV)
– CCTV 11 (TV)
– CCTV 12 (TV)
– CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3846 V 5950… 79%
– SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3854 V 4420… 81%
– Henan TV (TV)
– HN Radio1 (TV)
– HN Radio2 (TV)
– HN Radio3 (Data)
– HN Radio4 (TV)
– HN Radio5 (TV)
– HN Radio6 (Data)
– HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3861 V 4800… 81%
– Ningxia TV (TV)
– Ningxia Jtong (Radio)
– Ningxia XWen (Radio)
– Ningxia Dshi (Radio)
– Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3871 V 9080… 80%
– SXTVS (TV)
– NLTV (TV)
– SX-JiaoTong-BC (Radio)
– SX-NC/SY-BC (Radio)
– SX-DuShi-BC (Radio)
– SX-YinYue-BC (Radio)
– SX-XiQu-BC (Radio)
– SX-JingJi-BC (Radio)
– SX-QingShao-BC (Radio)
– SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3880 H 27500… 81%
– CCTV 3 (TV)
– CCTV 5 (TV)
– CCTV 6 (TV)
– CCTV 8 (TV)
– CCTV 14 (TV)
– CCTV 13 (TV)
– CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3885 V 4340… 80%
– SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3892 V 4420… 80%
– JXTV1 (TV)
– JXTV2 (TV)
– JXTV3 (TV)
– JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3902 V 9300… 79%
– scgb2 (Radio)
– scgb5 (Radio)
– scgb4 (Radio)
– scgb3 (Radio)
– scgb6 (Radio)
– scgb1 (Radio)
– scgb10 (Radio)
– scgb13 (Radio)
– kangba (TV)
– sichuan (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3920 H 27499… 82%
– пƶ¯Âþ (TV)
– ÖÐѧÉú (TV)
– Ó¶ùÌÓý (TV)
– ˵ÎÄâÖ (TV)
– ÎÄÎﱦ¿â (TV)
– Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3929 V 8840… – 78%
– Ahtv Service (TV)
– Ahradio Service (Radio)

Scanning 3940 V 5950… 79%
– Tianjin TV (TV)
– TJWENYI (Radio)
– TJBINHAI (Radio)
– TJWDCS (Radio)
– TJXINWEN (Radio)
– TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3950 H 11406… 81%
– GXTV (TV)
– SZTV (TV)
– Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3951 V 9520… 81%
– BTV KAKU (TV)
– BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3961 H 3572… 79%
– DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3971 H 10000… 81%
– JSWS (TV)
– Audio01 (Radio)
– Audio02 (Radio)
– Audio03 (Radio)
– Audio04 (Radio)
– Audio05 (Radio)
– Audio06 (Radio)
– Audio07 (Radio)
– Audio08 (Radio)
– Audio09 (Radio)
– Audio10 (Radio)
– JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3980 V 27499… 83%
– »·ÇòÆæ¹Û (TV)
– ·¢ÏÖÖ®Âà (TV)
– ÀϹÊÊ (TV)
– Êé»­ (TV)
– ÑëÊÓÌÇò (TV)
– ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
– Å®ÐÔʱÉÐ (TV)
– ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
– ÏÖ´úÅ®ÐÔ (TV)
– ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4000 H 27497… 84%
– CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4020 V 27499… 83%
– ÔçÆÚÌÓý (TV)
– ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
– ÀÏÄê¸ (TV)
– ³ÇÊÐÉè (TV)
– ÎäÊõÊÀç (TV)
– ¸ß¶û·ò (TV)
– Ó¢Ó︵¼ (TV)
– ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4040 H 27500… 82%
– ¶«·¡¿µ (TV)
– ¶«·²¾ (TV)
– —®÷² (TV)
– «¼Êµ (TV)
– ©Ï··™ (TV)
– ¾¢±Ìå©t (TV)
– ¶þ—ª³¡ (TV)
– ¶«·ÀӔⰠ(TV)
– ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4060 V 27499… 83%
– µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
– ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
– ¹ú·À¾üÊ (TV)
– ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
– »³¾É¾ç³¡ (TV)
– ·çÔÆãÇò (TV)
– ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
– ·çÔƾ糡 (TV)
– µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
– ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4080 H 27500… 83%
– ·¤¬ÌÞµØ (TV)
– »¶—¦¾³¡ (TV)
– ¶¼Ð¾³¡ (TV)
– ¼«Ùû³µ (TV)
– Á¦®hÀ¬ (TV)
– ߲Ϸ¾ (TV)
– É«µµÀ (TV)
– ¶«·’”ï (TV)
– Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4100 V 27500… 84%
– CCTV1-HD (TV)
– CCTV-HD (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4116 H 21374… 82%
– CCTV 4A (TV)
– CCTV News (TV)
– CCTV F (TV)
– CCTV E (TV)
– CCTV R (TV)
– CCTV A (TV)
– CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4140 V 27500… 82%
– ÆûĦ (TV)
– ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
– ÀºÇò (TV)
– ö¦± (TV)
– ÁôѧÊÀç (TV)
– ÀæÔ° (TV)
– ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
– ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
– DVÉú»î (TV)
– ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4147 H 6149… 81%
– HubeiTV (TV)
– hubei1 (Radio)
– hubei2 (Radio)
– hubei3 (Radio)
– hubei4 (Radio)
– hubei5 (Radio)
– hubei6 (Radio)
– hubei7 (Radio)
– hubei8 (Radio)
– hubei9 (Radio)
– hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4158 H 8681… 81%
– DVT (TV)
– EncoMux2 (Radio)
– EncoMux1 (Radio)
– CHINIC 10K101 (TV)
– DVT (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4171 H 9200… 82%
– NMTV-H (TV)
– NMTV-M (TV)
– nmmenghan513 (Radio)
– nmjiaotong (Radio)
– nmlvye (Radio)
– nmpinshu (Radio)
– nmyinyue (Radio)
– jingji (Radio)
– HMMY (Radio)
– HMHY (Radio)
– AMMY (Radio)
– AMHY (Radio)
– XMMY (Radio)
– XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4175 V 18000… 80%
– ZY1 stereo (Radio)
– ZY2 stereo (Radio)
– ZY3 stereo (Radio)
– ZY4 stereo (Radio)
– ZY5 stereo (Radio)
– ZY6 stereo (Radio)
– ZY7-1 stereo (Radio)
– ZY8 stereo (Radio)
– ZY9 stereo (Radio)
– ZY10 stereo (Radio)
– ZY11 stereo (Radio)
– ZY12 stereo (Radio)
– ZY13 stereo (Radio)
– ZY14 stereo (Radio)
– ZY15 stereo (Radio)
– ZY16 stereo (Radio)
– ZY17 stereo (Radio)
– ZY18 stereo (Radio)
– ZY7-2 stereo (Radio)
– L Rdjy (Radio)
– GJ L1R2 (Radio)
– GJ L3R4 (Radio)
– GJ L5R6 (Radio)
– GJ L7R8 (Radio)
– GJ L9R10 (Radio)
– GJ L11R12 (Radio)
– GJ L13R14 (Radio)
– GJ L15R16 (Radio)
– GJ L17R18 (Radio)
– GJ L19R20 (Radio)
– GJ L21R22 (Radio)
– GJ L23R24 (Radio)
– GJ L25R26 (Radio)
– GJ L27R28 (Radio)
– GJ L29R30 (Radio)
– GJ L31R32 (Radio)
– GJ L33R34 (Radio)
– GJ L35R36 (Radio)
– GJ L37R38 (Radio)
– GJ L39R40 (Radio)
– GJ41 stereo (Radio)
– GJ42 stereo (Radio)
– GJ43 stereo (Radio)
– GJ44 stereo (Radio)
– GJ45 stereo (Radio)
– GJ46 stereo (Radio)
– GJ47 stereo (Radio)
– GJ48 stereo (Radio)
– GJ49 stereo (Radio)
– GJ50 stereo (Radio)
– Nameless 4175_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4192 H 6000… 74%
– Hebei_TV (TV)
– HEBXW (Radio)
– HEBJJ (Radio)
– HEBJT (Radio)
– HEBWY (Radio)
– HEBSH (Radio)
– HEBYY (Radio)
– HEBNC (Radio)
– HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4192 V 6000… 81%
– Hebei_TV (TV)
– HEBXW (Radio)
– HEBJJ (Radio)
– HEBJT (Radio)
– HEBWY (Radio)
– HEBSH (Radio)
– HEBYY (Radio)
– HEBNC (Radio)
– HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]

Empty: 1
Nameless: 34

Elapsed: 02:35

Video Channels: 175
Radio Channels: 163
Data Channels: 5
Total: 343
Scan completed.
Leave a Reply

Your email address will not be published.a © 2017 Frontier Theme