JavaScript must be enabled in order for you to see the posts in this forum. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see the posts, images and links please enable JavaScript by changing your browser options, then try again.


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DH Exclusive :  Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016..
Monday 11-January-2016, 11:12,
Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016..
Scanned list of channels from Chinasat 6B on 11th Jan 2016...

Scanning 3546 H 3700 NBC-QPSK 3/4 ... L:46% Q:100%
[Scanned in 00:10]

Scanning 3601 V 27500... L:66% Q:100%
- YouErJiaoYu (TV)
- KaoShiZaiXian (TV)
- CheMi (TV)
- YouYouBaoBei (TV)
- HuanQiuLvYou (TV)
- XinYuLe (TV)
- ShouCangTianXia (TV)
- ShiDaiMeiShi (TV)
- JiaTingJianKang (TV)
- ShiDaiFengShang (TV)
- BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3641 V 27500... L:65% Q:100%
- ShiDaiJiaJu (TV)
- ShiDaiChuXing (TV)
- SiHaiDiaoYu (TV)
- KuaiLeChongWu (TV)
- JiaJiaGouWu (TV)
- DianZiTiYu (TV)
- ZhiYeZhiNan (TV)
- KuaiLeGouWu (TV)
- JiaTingLiCai (TV)
- YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3681 V 27500... L:67% Q:100%
- ZhongGuoQiXiang (TV)
- ZhengQuanZiXun (TV)
- ShuMaShiDai (TV)
- RenWu (TV)
- JiaYouGouWu (TV)
- HuanQiuGouWu (TV)
- CaiFuTianXia (TV)
- JiaZheng (TV)
- YouGouWu (TV)
- ShiShangGouWu (TV)
- FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3710 H 10920... L:67% Q:100%
- FJTV (TV)
- FJ-XW (Radio)
- FJ-JJ (Radio)
- FJ-DS (Radio)
- FJ-YY (Radio)
- FJ-DN (Radio)
- FJ-JT (Radio)
- XM_WSGN_SX (TV)
- SRV_3E9 (Radio)
- SRV_3EA (Radio)
- SRV_3EB (Radio)
- SRV_3EC (Radio)
- SRV_3EE (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3741 V 27499... L:67% Q:100%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- motion (TV)
- LAN QIU (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3750 H 10490... L:69% Q:100%
- hnstv (TV)
- jykatong (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3781 V 27497... L:70% Q:100%
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- dongman (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- pingyu (TV)
- Football (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3796 H 6930... L:68% Q:100%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3808 H 8800... L:64% Q:100%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3808 V 6000... L:65% Q:100%
- CQTV (TV)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- Dushi (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio 7 (Radio)
- Audio 8 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3816 V 4420... L:63% Q:94%
- Digital TV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3817 H 3167... L:59% Q:100%
No channels found!

Scanning 3826 V 6780... L:67% Q:100%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3840 H 27500... L:71% Q:100%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3847 V 5950... L:68% Q:100%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3855 V 4420... L:70% Q:100%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (TV)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3862 V 4800... L:67% Q:100%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
- Jiaotong Tongbu (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3872 V 9080... L:65% Q:100%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3880 H 27499... L:69% Q:100%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3886 V 4340... L:68% Q:100%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3893 V 4420... L:66% Q:100%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3903 V 9300... L:67% Q:100%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
- scgb12 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3914 V 6400... L:66% Q:100%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- GSTB1 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3920 H 27499... L:72% Q:100%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- ¹úѧƵµÀ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3930 V 8840... L:70% Q:100%
- Ahtv   Service (TV)
- Nameless 3930_10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3941 V 5950... L:69% Q:100%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3950 H 11406... L:70% Q:100%
- GXTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
- YUNNAN-1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3952 V 9520... L:68% Q:100%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3961 H 3572... L:67% Q:100%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3971 H 10000... L:69% Q:100%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3981 V 27499... L:73% Q:100%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖÂà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÎÀÉú¡¿µ (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- ÅÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4000 H 27496... L:73% Q:100%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4021 V 27499... L:74% Q:100%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4040 H 27500... L:69% Q:100%
- ¶«·²¾ (TV)
- —÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- Ï·· (TV)
- ¾¢±Ìåt (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ÀÄŒ÷ (TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4061 V 27499... L:74% Q:100%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4080 H 27500... L:72% Q:80%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4116 H 21374... L:71% Q:100%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4141 V 27500... L:72% Q:100%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ²èƵµÀ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4147 H 6149... L:70% Q:100%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4158 H 8680... L:69% Q:100%
- Nameless 4158_1010 (TV)
- Nameless 4158_1 (Radio)
- Nameless 4158_2 (Radio)
- Nameless 4158_1020 (TV)
- Nameless 4158_3 (Radio)
- Nameless 4158_4 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4171 H 9200... L:69% Q:100%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4176 V 18000... L:70% Q:100%
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4176_1236 (Radio)
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4193 V 6000... L:70% Q:100%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]


TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 8

Elapsed: 02:09

Video Channels: 168
Radio Channels: 168
Data Channels: 2
Total: 338
Scan completed.


Add Thank You Reply
[-]


Possibly Related Threads...
ThreadAuthorRepliesViewsLast Post
  Breaking FIRST: 3 New radio channels started on Chinasat 6B amatan 2 258 Monday 18-April-2016, 12:17
Last Post: amatan
  DH Exclusive: Frequency & Channel list from Chinasat 10 @110.5°E... Mr.Kumarbhai 0 340 Saturday 20-February-2016, 19:16
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channels list from Chinasat 12 @87.5° & ST2 @88°E. on 2nd Nov 2015... Mr.Kumarbhai 0 433 Monday 02-November-2015, 21:43
Last Post: Mr.Kumarbhai
  C Band: Available channel list from [email protected]/Chinasat @87.5°E on 25/9/2015.. Mr.Kumarbhai 0 348 Friday 25-September-2015, 10:28
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channel list from Chinasat 6B @115.5°E on 24Tth August 2015.. Mr.Kumarbhai 0 312 Saturday 22-August-2015, 13:38
Last Post: Mr.Kumarbhai

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

DMCA.com Protection Status