JavaScript must be enabled in order for you to see the posts in this forum. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see the posts, images and links please enable JavaScript by changing your browser options, then try again.


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DH Exclusive :  Chinasat 6B channel List 115 E November 2013
Friday 01-November-2013, 17:48,
Chinasat 6B channel List 115 E November 2013
Here is latest Channels List from Chinasat 6B at 115 degree east as on 1st November 2013

Currently received 47 Tps from Chinasat 6b

Scanning 3513 H 9999... 79%
[Scanned in 00:11]

Scanning 3547 H 3699... 80%
- IP/DVB Service (0x384) (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3602 V 27500... 79%
- DuShu (TV)
- KaoShiZaiXian (TV)
- CheMi (TV)
- YouYouBaoBei (TV)
- HuanQiuLvYou (TV)
- XinYuLe (TV)
- ShouCangTianXia (TV)
- ShiDaiMeiShi (TV)
- JiaTingJianKang (TV)
- ShiDaiFengShang (TV)
- BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3641 V 27500... 80%
- ShiDaiJiaJu (TV)
- ShiDaiChuXing (TV)
- SiHaiDiaoYu (TV)
- KuaiLeChongWu (TV)
- JiaJiaGouWu (TV)
- DianZiTiYu (TV)
- DieShi (TV)
- ZhiYeZhiNan (TV)
- KuaiLeGouWu (TV)
- JiaTingLiCai (TV)
- YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3681 V 27500... 81%
- ZhongGuoQiXiang (TV)
- ZhengQuanZiXun (TV)
- ShuMaShiDai (TV)
- RenWu (TV)
- JiaYouGouWu (TV)
- HuanQiuGouWu (TV)
- CaiFuTianXia (TV)
- JiaZheng (TV)
- YouGouWu (TV)
- ShiShangGouWu (TV)
- FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3711 H 10920... 83%
- FJTV (TV)
- FJ-XW (Radio)
- FJ-JJ (Radio)
- FJ-DS (Radio)
- FJ-YY (Radio)
- FJ-DN (Radio)
- FJ-JT (Radio)
- XM_WSGN_SX (TV)
- ÃÅ—Î (Radio)
- Þ¼» (Radio)
- ÃÅhÀ¬ (Radio)
- öϬÉø (Radio)
- ùª²¥ (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3731 H 10720... 81%
- PhoM (TV)
- PhoC (TV)
- PhoI (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3741 V 27500... 83%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- MOTION (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 3751 H 10490... 85%
- hnstv (TV)
- jykaton (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3781 V 27500... 85%
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- DONGMAN (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- Pingyu (TV)
- FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3797 H 6929... 85%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3809 V 5999... 81%
- CQTV (TV)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- Dushi (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3810 H 8799... 85%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3817 H 3167... 84%
No channels found!

Scanning 3826 V 6779... 83%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3836 V 5399... 82%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3841 H 27500... 86%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3848 V 5949... 83%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3856 V 4419... 84%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (Data)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (Data)
- HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3863 V 4800... 82%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3873 V 9079... 83%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3882 H 27500... 87%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3887 V 4340... 83%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3894 V 4419... 83%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3904 V 9299... 83%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3915 V 6399... 81%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3922 H 27500... 86%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- ˵ÎÄâÖ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3931 V 8839... 82%
- Ahtv Service (TV)
- Nameless 3931_10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3942 V 5949... 81%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3952 H 11410... 84%
- GXTV (TV)
- SZTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3952 V 9519... 83%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3963 H 3571... 83%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3972 H 9999... 84%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3981 V 27500... 84%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖÂà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- ÅÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4002 H 27495... 85%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4021 V 27500... 83%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ÀÏÄê¸ (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4041 H 27500... 82%
- ¶«·¡¿µ (TV)
- ¶«·²¾ (TV)
- —÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- Ï·· (TV)
- ¾¢±Ìåt (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4061 V 27500... 83%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4082 H 27500... 82%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4101 V 27500... 83%
- CCTV1-HD (TV)
- CCTV-5+ (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4117 H 21370... 82%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4142 V 27500... 82%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ÀºÇò (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4149 H 6148... 80%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4159 H 8680... 81%
- ¾¼ (Radio)
- » (Radio)
- ¦Û” (Radio)
- ²Ø (Radio)
- CHINIC 8010 (TV)
- CHINIC 8010 (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4172 H 9199... 81%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4177 V 18000... 80%
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4177_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4193 V 5999... 81%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]


TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 2


Video Channels: 173
Radio Channels: 171
Data Channels: 8
Total: 352
Add Thank You Reply
[-] The following 1 user says Thank You to MJ786 for this post:
S.Raman


Possibly Related Threads...
ThreadAuthorRepliesViewsLast Post
  DH Exclusive: Frequency & Channel list from Chinasat 10 @110.5°E... Mr.Kumarbhai 0 342 Saturday 20-February-2016, 19:16
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016.. Mr.Kumarbhai 0 328 Monday 11-January-2016, 11:12
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channels list from Chinasat 12 @87.5° & ST2 @88°E. on 2nd Nov 2015... Mr.Kumarbhai 0 434 Monday 02-November-2015, 21:43
Last Post: Mr.Kumarbhai
  C Band: Available channel list from [email protected]/Chinasat @87.5°E on 25/9/2015.. Mr.Kumarbhai 0 350 Friday 25-September-2015, 10:28
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channel list from Chinasat 6B @115.5°E on 24Tth August 2015.. Mr.Kumarbhai 0 313 Saturday 22-August-2015, 13:38
Last Post: Mr.KumarbhaiUsers browsing this thread: 1 Guest(s)

DMCA.com Protection Status