JavaScript must be enabled in order for you to see the posts in this forum. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see the posts, images and links please enable JavaScript by changing your browser options, then try again.


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DH Exclusive :  Frequency wise channel list from Chinasat [email protected]
Thursday 25-April-2013, 19:05,
Frequency wise channel list from Chinasat [email protected]
I am getting These channels .the frequencies r got few weeks earlier in Blind scan , may be new frequencies now.


Scanning 3512 H 10000 NBC-QPSK 3/4 ... 72%
[Scanned in 00:12]

Scanning 3545 H 3700 NBC-QPSK 3/4 ... 75%
[Scanned in 00:05]

Scanning 3600 V 27500... 78%
- Nameless 3600_302 (TV)
- Nameless 3600_301 (TV)
- Nameless 3600_307 (TV)
- Nameless 3600_304 (TV)
- Nameless 3600_306 (TV)
- Nameless 3600_305 (TV)
- Nameless 3600_303 (TV)
- Nameless 3600_310 (TV)
- Nameless 3600_309 (TV)
- Nameless 3600_333 (TV)
- Nameless 3600_308 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3640 V 27500... 78%
- Nameless 3640_320 (TV)
- Nameless 3640_332 (TV)
- Nameless 3640_317 (TV)
- Nameless 3640_315 (TV)
- Nameless 3640_316 (TV)
- Nameless 3640_311 (TV)
- Nameless 3640_314 (TV)
- Nameless 3640_312 (TV)
- Nameless 3640_319 (TV)
- Nameless 3640_313 (TV)
- Nameless 3640_318 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3680 V 27500... 77%
- Nameless 3680_328 (TV)
- Nameless 3680_327 (TV)
- Nameless 3680_329 (TV)
- Nameless 3680_330 (TV)
- Nameless 3680_331 (TV)
- Nameless 3680_321 (TV)
- Nameless 3680_325 (TV)
- Nameless 3680_326 (TV)
- Nameless 3680_323 (TV)
- Nameless 3680_324 (TV)
- Nameless 3680_322 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3706 H 4419... 76%
- FujianTV1 (TV)
- FujianRadio1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3730 H 10720... 75%
- qhoI (TV)
[Scanned in 00:10]

Scanning 3740 V 27500... 76%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- MOTION (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3750 H 10490... 77%
- hnstv (TV)
- jykaton (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3769 H 13400... -
No Signal !

Scanning 3780 V 27500... 78%
- DOXTV (TV)
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- DONGMAN (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- Pingyu (TV)
- FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3796 H 6929... 77%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3807 V 5999... 73%
- Yingyue (Radio)
- Dushi (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Xinwen (Radio)
- Jingji (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)
- CQTV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3808 H 8799... 76%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3816 H 3166... 74%
No channels found!

Scanning 3825 V 6780... 75%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3834 V 5399... 76%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3840 H 27500... 78%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3846 V 5949... 77%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3854 V 4419... 78%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (Data)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (Data)
- HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3861 V 4799... 77%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3871 V 9079... 78%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3880 H 27500... 80%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3885 V 4340... 79%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3892 V 4420... 78%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3902 V 9299... 77%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3913 V 6399... 77%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- 1¦=/­­­­­­­­­­­­g+¹±¹.t¦ (Data)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3920 H 27500... 79%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- Ó¶ùÌÓý (TV)
- ˵ÎÄâÖ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3929 V 8839... 78%
- Ahtv Service (TV)
- Ahradio Service (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3940 V 5949... 77%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3950 H 11410... 80%
- GXTV (TV)
- SZTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3951 V 9519... 80%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3961 H 3572... 79%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3971 H 9999... 80%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3980 V 27500... 81%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖÂà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- ÅÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4000 H 27500... 81%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4020 V 27500... 82%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ÀÏÄê¸ (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4040 H 27500... 81%
- ¶«·¡¿µ (TV)
- ¶«·²¾ (TV)
- —÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- Ï·· (TV)
- ¾¢±Ìåt (TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4060 V 27500... 82%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4080 H 27500... 81%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4100 V 27500... 82%
- CCTV1-HD (TV)
- CCTV-HD (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4115 H 21370... 82%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4140 V 27500... 81%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ÀºÇò (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4147 H 6148... 79%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4158 H 8680... 79%
- DVT (TV)
- EncoMux2 (Radio)
- EncoMux1 (Radio)
- CHINIC 10K101 (TV)
- DVT (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4171 H 9200... 82%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4175 V 18000... 81%
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4175_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4192 V 5999... 79%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:05]


TPs with no signal: 1
Empty: 1
Nameless: 34

Elapsed: 04:52

Video Channels: 174
Radio Channels: 158
Data Channels: 8
Total: 340
Scan completed.

Add Thank You Reply
[-] The following 3 users say Thank You to Mr.Bhat for this post:
amatan, MJ786, S.Raman
Thursday 25-April-2013, 19:25,
RE: Frequency wise channel list from Chinasat [email protected]
Present update i got since last scan >
* New *
----------------------------------------
1) FujianTV1 (Fujian TV) 3706, V, 4419 69% Reserved
2) FujianRadio1 () 3706, V, 4419 69% Reserved
3) qhoI (HarÉedic) 3730, H, 10720 75% Mindport network
4) 1¦=/­­­­­­­­­­­­g+¹±¹.t¦ (HaAmonicGSBC3) 3913, V, 6399 77% Astra Satellite Network 19,2°E
5) Ahtv Service (Ahtv) 3929, V, 8839 78% -
6) Ahradio Service (Ahradio) 3929, V, 8839 78% -


* Lost *
----------------------------------------
1) RS232 (Harmonic) 3913, V, 6399 -
Add Thank You Reply
[-] The following 2 users say Thank You to Mr.Bhat for this post:
amatan, S.Raman
Thursday 25-April-2013, 19:27,
RE: Frequency wise channel list from Chinasat [email protected]
did any dish adjustment or just normally it increased frequencies?
Add Thank You Reply
Thursday 25-April-2013, 19:34,
RE: Frequency wise channel list from Chinasat [email protected]
No i didnt adjusted skew or any thing else to get signals from Chinasat 6B. Actually ddidnt checked for new frequencies and its old Frequency Line up.
More over i have to adjust skew to get all frequencies from Palapa D .So i am not checking Palapa D most of the Time. Big Grin That disturbs for Measat and IS 17 signals Tongue
Add Thank You Reply
[-] The following 1 user says Thank You to Mr.Bhat for this post:
amatan
« Next Oldest | Next Newest »


Possibly Related Threads...
ThreadAuthorRepliesViewsLast Post
  DH Exclusive: Frequency wise list of channels from Measat 3/3a @91.5°E Mr.Bhat 0 864 Friday 12-April-2013, 09:25
Last Post: Mr.Bhat
  DH Exclusive: Frequency wise C Band channel list from Measat 3/3a @91.5°E Mr.Bhat 0 1,228 Friday 22-March-2013, 17:09
Last Post: Mr.BhatUsers browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | DthHelp | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication
DMCA.com Protection Status