Chinasat 6B channel List 115 E November 2013 | DTH Forum with Fastest DTH Updates

Breaking NOW : Chinasat 6B channel List 115 E November 2013
#1
Here is latest Channels List from Chinasat 6B at 115 degree east as on 1st November 2013

Currently received 47 Tps from Chinasat 6b

Scanning 3513 H 9999... 79%
[Scanned in 00:11]

Scanning 3547 H 3699... 80%
- IP/DVB Service (0x384) (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3602 V 27500... 79%
- DuShu (TV)
- KaoShiZaiXian (TV)
- CheMi (TV)
- YouYouBaoBei (TV)
- HuanQiuLvYou (TV)
- XinYuLe (TV)
- ShouCangTianXia (TV)
- ShiDaiMeiShi (TV)
- JiaTingJianKang (TV)
- ShiDaiFengShang (TV)
- BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3641 V 27500... 80%
- ShiDaiJiaJu (TV)
- ShiDaiChuXing (TV)
- SiHaiDiaoYu (TV)
- KuaiLeChongWu (TV)
- JiaJiaGouWu (TV)
- DianZiTiYu (TV)
- DieShi (TV)
- ZhiYeZhiNan (TV)
- KuaiLeGouWu (TV)
- JiaTingLiCai (TV)
- YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3681 V 27500... 81%
- ZhongGuoQiXiang (TV)
- ZhengQuanZiXun (TV)
- ShuMaShiDai (TV)
- RenWu (TV)
- JiaYouGouWu (TV)
- HuanQiuGouWu (TV)
- CaiFuTianXia (TV)
- JiaZheng (TV)
- YouGouWu (TV)
- ShiShangGouWu (TV)
- FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3711 H 10920... 83%
- FJTV (TV)
- FJ-XW (Radio)
- FJ-JJ (Radio)
- FJ-DS (Radio)
- FJ-YY (Radio)
- FJ-DN (Radio)
- FJ-JT (Radio)
- XM_WSGN_SX (TV)
- ÃÅ—Î (Radio)
- Þ¼» (Radio)
- ÃÅhÀ¬ (Radio)
- öϬÉø (Radio)
- ùª²¥ (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3731 H 10720... 81%
- PhoM (TV)
- PhoC (TV)
- PhoI (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3741 V 27500... 83%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- MOTION (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 3751 H 10490... 85%
- hnstv (TV)
- jykaton (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3781 V 27500... 85%
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- DONGMAN (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- Pingyu (TV)
- FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3797 H 6929... 85%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3809 V 5999... 81%
- CQTV (TV)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- Dushi (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3810 H 8799... 85%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3817 H 3167... 84%
No channels found!

Scanning 3826 V 6779... 83%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3836 V 5399... 82%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3841 H 27500... 86%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3848 V 5949... 83%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3856 V 4419... 84%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (Data)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (Data)
- HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3863 V 4800... 82%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3873 V 9079... 83%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3882 H 27500... 87%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3887 V 4340... 83%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3894 V 4419... 83%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3904 V 9299... 83%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3915 V 6399... 81%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3922 H 27500... 86%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- ˵ÎÄâÖ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3931 V 8839... 82%
- Ahtv Service (TV)
- Nameless 3931_10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3942 V 5949... 81%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3952 H 11410... 84%
- GXTV (TV)
- SZTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3952 V 9519... 83%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3963 H 3571... 83%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3972 H 9999... 84%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3981 V 27500... 84%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖÂà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- ÅÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4002 H 27495... 85%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4021 V 27500... 83%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ÀÏÄê¸ (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4041 H 27500... 82%
- ¶«·¡¿µ (TV)
- ¶«·²¾ (TV)
- —÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- Ï·· (TV)
- ¾¢±Ìåt (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4061 V 27500... 83%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4082 H 27500... 82%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4101 V 27500... 83%
- CCTV1-HD (TV)
- CCTV-5+ (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4117 H 21370... 82%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4142 V 27500... 82%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ÀºÇò (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4149 H 6148... 80%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4159 H 8680... 81%
- ¾¼ (Radio)
- » (Radio)
- ¦Û” (Radio)
- ²Ø (Radio)
- CHINIC 8010 (TV)
- CHINIC 8010 (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4172 H 9199... 81%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4177 V 18000... 80%
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4177_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4193 V 5999... 81%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]


TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 2


Video Channels: 173
Radio Channels: 171
Data Channels: 8
Total: 352


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Breaking NOW: Frequency & Channel list from Chinasat 10 @110.5°E... Mr.Bhat 0 799 Saturday 20-February-2016, 19:16
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016.. Mr.Bhat 0 1,257 Monday 11-January-2016, 11:12
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channels list from Chinasat 12 @87.5° & ST2 @88°E. on 2nd Nov 2015... Mr.Bhat 0 922 Monday 02-November-2015, 21:43
Last Post: Mr.Bhat
  DTH UPDATES Available channel list from ST2@88°E/Chinasat @87.5°E on 25/9/2015.. Mr.Bhat 0 864 Friday 25-September-2015, 10:28
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channel list from Chinasat 6B @115.5°E on 24Tth August 2015.. Mr.Bhat 0 813 Saturday 22-August-2015, 13:38
Last Post: Mr.Bhat

Forum Jump:


Users browsing this thread: